Styrelsen för år 2019 består av följande personer:

                                                          Sonja Adeland-Steen, ordförande 070-3387604  
                                                          Björn Johansson, sekreterare 070-3384183  

                                                          Susanne Sandås, kassör

073-1827886  
                                                          Birgitta Eklund, ledamot 070-9242089  
                                                          Gurli Waern, ledamot 070-6372399   
                                                          Ulla-Britt Lindberg, ledamot 070-3456688

 

                                                          Ann-Christin Björck, ledamot 073-0481122  
     

 

                                                          Valberedning:  Hans Olsson, tel 073-0336338   och Harry Bergstrand, tel 073-3906924    

                                                          Revisorer:         Annette Eklund och Jessica Sandervig.  Ersättare: Rune Jansson.

   

 

   
   
 
stäng