Styrelsen för år 2018 består av följande personer:

Sonja Adeland-Steen, ordförande 070-3387604 sonja_adeland@hotmail.com
Björn Johansson, sekreterare 070-3384183 bjorn_s_johansson@hotmail.com

Susanne Sandås, kassör

073-1827886 susanne.sandas@outlook.com
Birgitta Eklund, ledamot 070-9242089 birgittae.eklund@hotmail.com
Gurli Waern, ledamot 070-6372399  gurli41@hotmail.com
Ulla-Britt Lindberg, ledamot 070-3456688

lindberg.ullabritt@gmail.com

Ann-Marie Hedin, ledamot, ersätter Patrik Kjellberg (avgår) 073-9286984  
Anne Ferngren, ersättare 073-9227730  

 

Valberedning:  Hans Olsson, tel 073-0336338   och Harry Bergstrand, tel 073-3906924    

Revisorer:         Annette Eklund och Rune Jansson.

   

 

   
   
 
stäng