Styrelsen för år 2017 består av följande personer:

Sonja Adeland-Steen, ordförande 070-3387604 sonja_adeland@hotmail.com
Patrik Kjellberg, vice ordförande 076-2976699 kjebbe1@hotmail.com
Björn Johansson, sekreterare 070-3384183 bjorn_s_johansson@hotmail.com

Susanne Sandås, kassör

073-1827886 sandas.susanne@yahoo.se
Birgitta Eklund, ledamot 070-9242089 birgittae.eklund@hotmail.com
Gurli Waern, suppleant 070-6372399  gurli41@hotmail.com
Ulla-Britt Lindberg,  suppleant 070-3456688 lindberg.ullabritt@gmail.com

 Valberedning:  Hans Olsson, tel 073-0336338

   
   
 
stäng