Välkommen till Uppsala Dansförening  / Vi dansar i Fyris Park

     


                   Nästa dans är lördag 14 maj till Micke Ahlgrens orkester

                   

                                    Kl 19.00-23.00        Entré från 18.30 


                                     Pris 200:-       Helst kort eller swish


                                        Kontant eller swish i cafeterian

 

               Rabattbiljetter inköpta 2021 eller tidigare gäller tills vidare.

               Rabattbiljetter inköpta 2022 gäller ENDAST FREDAGAR då

               Fyris Park anordnar allmänna danser.

 

På ordinarie föreningsstämma 12 mars 2016 och extra föreningsstämma 26 maj 2016 togs beslutet att byta namn på Kulturella Dansföreningen Uppsala till Uppsala Dansförening samt att antaga nya stadgar.                                                                           

Föreningens ändamål är att:                                           

- arrangera danstillställningar i Fyris Park, Uppsala, och därmed ge medlemmarna möjlighet till social samvaro, avkoppling och friskvård

- i enlighet med ingångna avtal med IK Fyris ta ägar- och verksamhetsansvar för Fyris Park.

"Vår dansbana" är Fyris Park, Fyrisparksvägen 3 i Uppsala.

Medlemsantalet har varierat mycket under åren. Under 1980-90- talet fanns det drygt 1.000 medlemmar. År 2005 var vi nästan 600 st. År 2014 var vi 96 st (fastän det kom 360 st till dansen på nyårsafton och 145 st på trettondagsafton!) I början dansades det två moderna och en gammeldans, sedan blev det tre och en. Under lång period dansade vi fyra moderna och en gammeldans. I slutet av år 2014 kunde man svara på en enkät på hemsidan om vi skulle ändra till endast moderna danser med en gammeldans före paus. De få svar som kom in var enhälliga - bara moderna + "kaffevalsen". Alltså blev det så med början på nyårsafton 2014.

Avgiften för medlemsskap är fortfarande 40:-/år.  Bankgiro 871-0964, ange namn, adress, telefonnummer och mail-adress.

/Styrelsen

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                      

 

 

 
stäng